НОВИ МОДУЛАРНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА

 

ПЦСО АКАДЕМИЈА

Инфо денови: од понеделник до петок од 12.00 до 18.00

Контактни информации:
Бул. Партизански одреди 43А 1/1 реон 55
тел. 02 3222 544 /  070 227 684